Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Gwiazdnica trawiasta - Stellaria graminea L.
Rodzina: goździkowate - Caryophyllaceae


Gwiazdnica trawiasta
Gwiazdnica trawiasta

Łodyga wątła, krucha i łamliwa, zielona, 4-kanciasta. U nasady pokładająca się, często pnąca. Zwykle rozgałęziona. Długości do 50 cm. Liście lancetowate lub równowąskie (trawiaste), siedzące, długo zaostrzone, ułożone naprzeciwlegle, u nasady i na brzegach orzęsione. Kwiaty tworzą na szczycie łodygi wielokwiatową, rozpierzchłą wierzchotkę dwuramienną. Pięć płatków korony białych, głęboko podzielonych, podobnie długie lub dłuższe od działek kielicha. Pręcików 10, żółtych. Kwitnie od maja do sierpnia, rzadziej do września.

Występuje na łąkach, przydrożach, miedzach, skrajach pól, brzegach lasów. Szczególnie częsta na średnio żyznych łąkach o różnym stopniu uwilgotnienia i różnych glebachKołobrzeg: Łąki na obrzeżach miasta, skraje parków; m.in. łąki w rejonie Mirocice
gm. Kołobrzeg: Rozproszony; świeże łąki; pobocza dróg; brzegi stawów - łąka przy ocz. wod. nr XIV w Niekaninie; pobocze drogi w Głowaczewie za mostem na Błotnicy; brzeg II stawu k/parkingu na NW od Grzybowa
gm. Ustronie M.: Rozproszony - pastwiska, łąki - Kukinia - pastwisko przy oczku VI, Łasieńskie Łąki, podmokłe zagłębienie na zapleczu klifu, na N od polnej drogi
gm. Gościno: Dargocice, Gościno, Kamica, Karkowo, Lubkowice, Ołużna, Pobłocie Małe, Ramlewo, Robuń, Wartkowo, Ząbrowo