Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Jarnik solankowy - Samolus valerandi L.
Rodzina: pierwiosnkowate - Primulaceae


Jarnik solankowy
Jarnik solankowy

Halofit obligatoryjny (bezwzględny). Występuje w miejscach błotnistych, najczęściej przy ujściach rzek, rzadziej jako roślina podwodna. Najlepiej czuje się w środowisku zasolonym. Kosmopolityczna.
Dorasta do 50 cm wysokości. Jako roślina błotna tworzy rozetę liści, które mają kształt klinowaty o zaokrąglonym wierzchołku lub odwrotniejajowaty i osiągają długość do 10 cm i szerokość do 3,5 cm. Z rozety wyrasta słabo ulistniony pęd kwiatostanowy, kwiaty do 4 mm średnicy koloru białego. Kwitnie od kwietnia do czerwca.
Pod wodą roślina tworzy krótką łodygę, z której gęsto wyrastają długie, cienkie korzenie przytrzymujące roślinę w podłożu.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową (od 1.03.2015 r.)

Czerwona lista roślin; EN - zagrożony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Bardzo rzadki; solniska; Kołobrzeg (Müller 1898), Solniska na Owczym Bagnie (st. IV - Bosiacka i in. 2001); na odsłonięciach nagiej gleby przy budowie kolektora deszczowego na działce 12/6 (Ziarnek 2014); licznie obok ścieżki rowerowej (tt 2015);