Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Jaskier ostry - Ranunculus acris L. s.str.
Rodzina: jaskrowate - Ranunculaceae


Jaskier ostry

Roślina wieloletnia, pospolicie występująca. Korzenie kłączowe, grube. Łodyga wzniesiona, rozgałęziona i owłosiona przylegającymi, miękkimi włoskami. Liście dłoniasto-dzielne, kwiaty promieniste, żółte i błyszczące. Nie wytwarza rozłogów. Gatunek bardzo zmienny. Kwitnie V-VII. Wzniesiona, rozgałęziona i owłosiona przylegającymi, miękkimi włoskami.Kołobrzeg: Łąki, przydroża, zarośla, szuwary, łęgi jesionowo-olszowe, parki; m.in.: Ekopark Wschodni, Mirocice
gm. Kołobrzeg: Rozproszony - ocz. wod. i śródpolne zagłębienia bezodpływowe; bory bażynowe - ocz. wod. nr I w Karcinie; bór bażynowy w oddz. 202b
gm. Gościno: Dargocice, Gościno, Ołużna, Pławęcino, Pobłocie Małe, Ramlewo, Robuń, Wartkowo, Ząbrowo