Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pełnik europejski - Trollius europaeus L. s. str.
Rodzina: jaskrowate - Ranunculaceae


Pełnik europejski
Pełnik europejski

Okazała bylina o charakterystycznych, kulistych, żółtych kwiatach, w stadium kwitnienia nie do pomylenia z innymi gatunkami. Liście dłoniastosieczne, ciemnozielone, podobne do niektórych gatunków bodziszków lecz sztywniejsze i ciemniejsze (oznaczanie gatunku w stadium nie kwitnącym należy pozostawić specjalistom). Kwitnie od maja do czerwca.
Pełnik rośnie na wilgotnych łąkach (wyróżnia się nawet odrębny typ "łąki pełnikowej") i w ziołoroślach, np. na skrajach łąk, często jest także związany z żyznymi torfowiskami źródliskowymi.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Mirocice ( Osadowski 2014)
Gościno: Lubkowice: 2 km N (N skraj oddz.169d)