Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Podkolan biały - Platanthera bifolia (L.) Rich.
Rodzina: storczykowate - Orchidaceae


Podkolan biały

Jest rośliną dorastającą do 70 cm, o naprzeciwległych lancetowatych liściach i średniej wielkości kwiatach. Kwiaty białe lub białożółtawe. Pyłkowiny ułożone równolegle. Warżka 5-10(12) mm długa. Ostroga smukła 15-22(25) mm, bez wyraźnego poszerzenia w części końcowej, spiczasta.
Zapylany jest przez motyle nocne z rodziny zawisaków, przywabione silnym zapachem estrów aromatycznych wydzielanych przez te kwiaty. Owady znajdują nektar w ostrodze kwiatu, do której docierają wsuwając przez wąski łącznik pręcika długą trąbkę (aparat gębowy motyla). Pyłkowiny przyczepiają się do trąbki, a następnie przenoszone są na następną roślinę, dokonując w ten sposób jej zapylenia.
Występuje na żyznych i umiarkowanie żyznych glebach w różnych typach lasów, głównie w widnych liściastych lasach, choć może rosnąć i na łąkach. Pojawia się pod koniec kwietnia lub na początku maja, kwitnie w maju i czerwcu.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Kołobrzeski Las łęg jesionowo - olszowy w oddz. 5ac (Bosiacka, Grinn-Gofroń 2004); Mirocice (Osadowski 2014)