Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Ponikło maleńkie - Eleocharis parvula Roem. et Schult.
Rodzina: turzycowate - Cyperaceae


Ponikło maleńkie

Sitowie drobne. Delikatna roślina błotna z Ameryki Płn. Pod wodą osiąga wysokość 15 cm i składa się z rozgałęziających się, jasnozielonych łodyg. Mnoży się przez odrosty korzeniowe. Nad wodą wytwarza maleńkie rośliny potomne na szczycie łodyg. Wymaga dość kwaśnej wody i umiarkowanego oświetlenia. W Polsce znana z trzech stanowisk położonych na wybrzeżu: Władysławowo, Beka i brzeg jeziora Resko Przymorskie.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; CR - krytycznie zagrożony

Czerwona lista roślin; status CR - krytycznie zagrożony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślingm. Kołobrzeg: Dźwirzyno: (Müller 1898 "Flora von Pommern" Kolberg - Kampscher See). Jedno z trzech ostatnich stanowisk w Polsce znajdowało się na brzegach w północnej części jeziora Resko Przymorskie w pobliżu wypływu Kanału Resko (Żukowski 14.06.1961); obecnie tu nie występuje.