Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Popłoch pospolity - Onopordum acanthium L.
Rodzina: astrowate - Asteraceae


Popłoch pospolity

Łodyga wzniesiona, gruba, rozgałęziająca się, o wysokości 0,3-2 m. Jest szeroko i kolczasto oskrzydlona oraz wełnisto owłosiona. Liście szarozielone, szerokoeliptyczne i zatokowo klapowane, a brzegi blaszki liściowej mają kolczasto ząbkowane. Podobnie jak łodyga są biało, wełnisto owłosione.
Roślina dwuletnia. Siedliska ruderalne, przydroża, pastwiska. Występuje najczęściej na glebach piaszczystych w miejscach słonecznych, suchych i ciepłych.Kołobrzeg: Stosunkowo rzadki; uprawiany i zdziczały; obrzeża ogródków działkowych
gm. Kołobrzeg: Błotnica: na dawnym poligonie wojskowym