Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Rukiew drobnolistna - Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.
Rodzina: kapustowate, krzyżowe - Brassicaceae


Rukiew drobnolistna
Rukiew drobnolistna
Rukiew drobnolistna

Roślina zimotrwała, liście przybierają w zimie zabarwienie purpurowobrunatne; łuszczyny na szypułkach dł. 15-25 mm (dłuższe niż u rukwi wodnej); łuszczyny dł. 16-25 mm i śr. 1,3-1,8 mm (dłuższe i węższe niż u rukwi wodnej); nasiona ustawione w jednym rzędzie z każdej strony łuszczyny; nasiona o drobnej siatkowatej strukturze, o ponad 130 polach z każdej strony nasienia.

Dotychczas (2009 r.) z terenu Polski podano zaledwie sześć stanowisk zlokalizowanych na Pomorzu Zachodnim i w okolicach Krakowa, z których dwa już nie istnieją, a jedno nie zostało potwierdzone po 1980 roku (Kruk, Szymańska 2009; Smoczyk 2001). W 2009 r. zlokalizowano nowe stanowisko w Wielkopolsce.

Uwaga: W celu zachowania populacji, płaty roślin powinny być przenoszone do tymczasowego zbiornika na okres konserwacji kanału i rowu, i umieszczona z powrotem później. Prawa strona Wielkiego Rowu (w kierunku Kołobrzegu) powinna być chroniona w formie użytku ekologicznego, w celu zachowania jednego z najrzadszych gatunków flory Polski.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status VU (narażony)

Czerwona lista roślin (2016); status VU (narażony)

Literatura:
- Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69(6) 2013 - Nowe stanowiska rukwi drobnolistnej w Polsce - Aneta Czarna, Maria Morozowska
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Kołobrzeg: Zieleniewo: w Wielkim Rowie; populacja jest liczna w osobniki, które kwitną i owocują, unosząc się jako pło w toni wodnej, tuż przy strefie szuwarowej [bibl. 20]; (tt 2015)