Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Rukiew wodna - Nasturtium officinale R. Br
Rodzina: kapustowate, krzyżowe - Brassicaceae


Rukiew wodna
Rukiew wodna

Roślina zimotrwała, liście nie przebarwiają się w zimie. Łodyga wysokości 20-90(300) cm, pokładająca się lub wzniesiona, kanciasta, rozgałęziona, wewnątrz pusta. Liście nieparzysto pierzasto złożone. Kwiaty białe, pylniki koloru żółtego. Kwitnie VI-IX. Łuszczyny na szypułkach dł. 7-12 mm, łuszczyny dł. 11-19 mm i śr. 1,9-2,7 mm, nasiona ustawione w dwóch rzędach z każdej strony łuszczyny, nasiona o wyraźnej siatkowatej skulpturze o 25-50 polach z każdej strony nasienia.
Występuje w płytkich wodach i na brzegach wód. W Polsce występuje rzadko, głównie w zachodniej części kraju.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Parsęta na wys. m. Budzistowo - w szuwarach w nurcie rzeki i w błotnistej zatoczce od strony łąk solniskowych; rz. Stramniczka 100 m na S od Parku J.Dąbrowskiego
gm. Kołobrzeg: Zieleniewo: strefa przybrzeżna Parsęty (VII.2012); Przećmino: kanał Strużka na N od wsi; Stary Borek: rów na S od kanału Strużka - licznie (tt 2016); Nowogardek: rów na W od wsi (Ziarnek 2014), Sarbia: rów na południowy W od wsi (Ziarnek 2014)
gm. Gościno: Ramlewo: rów na łąkach 0,5 km SE (kilkanaście roślin) (2001)