Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Rzęśl hakowata - Callitriche hamulata Kuetz. ex W. D. J.
Rodzina: Rodzina: rzęślowate - Callitrichaceae


Rzęśl hakowata

Jak większość przedstawicieli rodzaju Callitriche, wykazuje dużą zmienność fenotypową w zależności od warunków wzrostu (głębokość wody, szybkość nurtu, itp.), zależność ta dotyczy szczególnie liści szczytowych (rozetki), które mogą przybierać kształt od równowąskiego do łopatkowatego.

Czerwona lista roślin; DD - nieokreślony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; status V - narażony


gm. Ustronie M.: Ustronie Morskie (2004)