Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Rzęśl długoszyjkowa - Callitriche cophocarpa Sendtn.
Rodzina: Rodzina: rzęślowate - Callitrichaceae


Rzęśl długoszyjkowa

W Polsce jest najpospolitszą rzęślą. Występuje pospolicie niemal w całej Polsce, posiada szeroką amplitudę ekologiczną, czyli dużą tolerancje w stosunku do warunków siedliska. Może rozwijać się w wodach czystych jak i znacznie zanieczyszczonych.

Roślina cenna dla Pomorza Zachodniego.Kołobrzeg: Kanały, oczka śródleśne, rozlewiska, olsy; m.in. kanały przy solnisku na Owczym Bagnie, podtopione fragmenty łozowisk w obrębie złóż borowiny w SW części Ekoparku Wschodniego, rozlewiska na W od grobli na wysokości Podczela (Ekopark Wschodni), oczka wodne na obszarze Mirocice
gm. Kołobrzeg: Rozproszony; brzeziny bagienne; płytkie brzegi rzeki - Klasztorne Bagno oddz. 192, 193; rzeka Dębosznica przy moście w Sarbi; Parsęta (Stare Miasto)
gm. Ustronie M.: Rozproszony; podtopione zagłębienia w lasach - Kołobrzeski Las oddz. 19e, 14h, 26b - podtopione pobocze drogi leśnej, rów wokół torfowiska w Kukini (Kopuła)
gm. Gościno: Pobłocie Małe