Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Rzęśl wielkoowockowa - Callitriche stagnalis Scop.
Rodzina: rzęślowate - Callitrichaceae


Rzęśl wielkoowockowa

Występuje w wodach stojących i płynących oraz na terenach zalewanych i zabagnieniach, w zachodniej części Polski Niżowej. Odporny na zasolenie. Bardzo rzadki.

Czerwona lista roślin; status DD - nieokreślony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Kołobrzeg: Kołobrzeski Las oddz. 3b (teren Ekoparku Wschodniego) w cieku wodnym odprowadzającym wody deszczowe z OSW Holtur
gm. Kołobrzeg: Bardzo rzadki; stawy - staw w parku w Bogucinie