Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Sit tępokwiatowy - Juncus subnodulosus Schrank
Rodzina: sitowate - Juncaceae


Sit tępokwiatowy - owocujący
Sit tępokwiatowy - kwitnący

Dorasta do ponad 1 metr wysokości. Nie ma członowanych pierścieniami zewnętrznymi liści, a elementy okwiatu (także pozostałe na owocach) są tępo zakończone.
Łatwy do pomylenia z sitem członowatym.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Publikacje:
- zdjęcie: http://www.atlas-roslin.pl/pelna/gatunki/Juncus_subnodulosus.htm


Kołobrzeg: Kołobrzeg (Müller 1898) - nie odnaleziony (B.Bosiacka 2001); stwierdzony na Owczym Bagnie przy ul. Wylotowej za laskiem brzozowym (tt 2009)