Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Stokłosa żytnia - Bromus secalinus L.
Rodzina: wiechlinowate (trawy) - Poaceae


Stokłosa żytnia

Stokłosa kostrzeba. Źdźbła o wysokości do 120 cm. Owocem jest dość gruby ziarniak, o podwiniętych brzegach z rowkami na grzbietowej stronie. Jest chwastem zbóż znanym już z okresu neolitu. Miejscami była też uprawiana jako zboże.

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Publikacje:
- zdjęcie: http://www.atlas-roslin.pl/pelna/gatunki/Bromus_secalinus.htm


gm. Kołobrzeg: Stramnicki Grąd - wokół wilgotnego zagłębienia przy W granicy lasu; łąka przy skraju lasu na W od Obrotów; pola na S od Karcina, na S od Korzystna (Ziarnek 2014);
gm. Ustronie M.: Na polach S od Kukinii, wokół oczka w Rusowie, przy stawach - wyrobiskach na polach w Gwiździe
gm. Gościno: Gościno: 0,5 km SW (pola przy ogrodach działkowych)