Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Wiechlina równoplewa - Poa subcaerulea Sm.
Rodzina: wiechlinowate (trawy) - Poaceae


Wiechlina równoplewa

Roślina jednoroczna lub dwuletnia. Pędy o wysokości 15-30 cm. Jej kłoski wyglądają na zbyt duże i ciężkie w stosunku do wielkości rośliny, a sposób, w jaki łodygi rosną pojedynczo, ale blisko siebie, z pełzającego podziemnego kłącza, jest bardzo charakterystyczny. Ostrze liści ma frędzel włosów, w miejscu gdzie łączy się z łodygą.
Rośnie na wilgotnych użytkach zielonych, zarówno nizinnych, jak i wyżynnych. Brzegi strumieni, skarpy.Kołobrzeg: Nieistniejące już solnisko (obecnie ogródki działkowe) w widłach Kanału Drzewnego i Parsęty na E od ul. Trzebiatowskiej i 6 Dywizji Piechoty (Piotrowska 1974); na tym stanowisku nie występuje - (Bosiacka 2001);