Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Wierzbówka kiprzyca - Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Rodzina: wiesiołkowate - Onagraceae


Wierzbówka kiprzyca

Łodygi o wysokości 50-150 cm (nawet 2 m). Kwitnie od lipca do sierpnia. Nazwa pochodzi od kształtu liści podobnych do liści wierzby.
Lasy, głównie iglaste, skraje lasów, polany, przydroża, rowy, łąki.Kołobrzeg: Brzegi lasów, przydroża, m.in. Ekopark Wschodni
gm. Kołobrzeg: Częsty - brzegi przydrożnych rowów; pobocza dróg; wyrobiska żwirowni; wydmy szare; bory bażynowe; płaty przejściowe między lasem brzozowo-dębowym a borem bażynowym; przychacia; przypłocia - pobocze drogi i przydrożne rowy w Głowaczewie za mostem na Błotnicy; żwirownia za Bagnicą; żwirownia przed Drzonowem; wydmy szare na E od Dźwirzyna; bór bażynowy w W części oddz. 205b; bór bażynowy na N od oddz. 205, na N od oddz 206a, na W od oddz. 206c; płaty przejściowe między lasem brzozowo-dębowym a borem bażynowym na NW od Dźwirzyna; płaty przejściowe między lasem brzozowo-dębowym a borem bażynowym na N od Grzybowa (oddz. 338UM)
gm. Gościno: Dargocice, Gościno, Karkowo, Lubkowice, Ołużna, Pławęcino, Pobłocie Małe, Ramlewo, Robuń, Ząbrowo