Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Żabieniec trawolistny - Alisma gramineum Lej.
Rodzina: żabiściekowate - Hydrocharitales


Żabieniec trawolistny

[ Alisma arcuatum ]
Rośnie w wodach płynących. Z kłącza wyrastają wstęgowate liście podobne do nurzańca. Nie wypuszczają rozłogów, a rozmnażają się generatywnie. Zimą nadziemne części roślin zupełnie zanikają, a przetrwanie umożliwiają im cylindryczne kłącza. W zależności od warunków wytwarzają różnokształtne liście podwodne i nadwodne. Pędy kwiatowe niezależnie od lustra wody maja długość 70-80 cm. Kwitną pomimo iż są zanużone. Rozwój owoców u roślin emersyjnych i submersyjnych jest identyczny. Kwiaty są samopylne, a zapylenie następuje w pąku znajdującym się jeszcze pod wodą.

Czerwona Księga Roślin; status VU - narażony

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Kołobrzeg: (Müller 1898 "Flora von Pommern") - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony