Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Dąb bezszypułkowy - Quercus petraea

Rodzina: bukowate - Fagaceae

Dąb bezszypułkowy Liście Owoce

Drzewo, do 35 m wysokie. Korona regularna. Liście w zarysie eliptycznojajowate, 8-12 cm długie, 4-5,5 cm szerokości, wręby regularne, krótkie i okrągławe, blaszka liściowa u nasady bez uszek, klinowato zbiegająca, nerwy 2-rzędu dochodzą tylko do szczytu łatek, ogonek krótki do 1-1,5 cm długości, żółty. Orzech - żołądź siedzący, jajowaty, bez podłużnych prążków. Rozpowszechniony w całym kraju na niżu w lasach.


Kołobrzeg:Ul. Gen. Sułkowskiego - aleja dębów; Ekopark Wschodni (dz. nr 1, obr. 15)
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29 - część północna

Zasięg występowania dębu bezszypułkowego
wg. Szafera (1959)