Wstecz

Miasto Kołobrzeg, Gmina Ustronie Morskie

Kołobrzeski Las

Przewidywany zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Mapa: Kołobrzeski Las
Mapa: Kołobrzeski Las

Propozycja z waloryzacji przyrodniczej gminy z 2004 r. Obiekt obejmuje kompleks Lasów Państwowych Podczele-Bagicz, oddz. 7-61.
Celem utworzenia zespołu jest ochrona jednego z większych na polskim wybrzeżu kompleksów lasów liściastych z zachowanymi fragmentami starodrzewu (m.in. ponad 600-letnie dęby: Dąb Bolesław, Dąb Warcisław) i dwoma dużymi, śródleśnymi stawami.

Żyzna buczyna niżowa - zajmuje niemal 1/3 powierzchni gminy Ustronie Morskie. W jej obrębie rozproszone są płaty olsu porzeczkowego oraz łęgu jesionowo-olszowego, skupiające się wokół licznych zagłębień terenu. Kilka płatów w obrębie buczyny zaklasyfikowano jako fitocenozę grądową (liczne pomnikowe okazy buków i dębów). W części zachodniej - dwa duże stawy z ekstensywną hodowlą amura i interesującą roślinnością.

Cenne gatunki: kruszczyk szerokolistny, gnieźnik leśny, kukułka Fuchsa, kokorycz wątła, przytulia wonna, przylaszczka pospolita, porzeczka czarna, grzybienie białe, pływacz zwyczajny, wiciokrzew pomorski, podrzeń żebrowiec, żankiel zwyczajny, tojeść gajowa, bez hebd, orlik pospolity, lnica murowa, turzyca blada, turzyca pigułkowata, turzyca długokłosa, turzyca rzadkokłosa, szczaw gajowy, bniec czerwony, złoć pochwolistna, przęstka wodna, wywłócznik kłosowy, żabiściek pływający. Miejscami występuje podkolan zielonawy.

Miejsce występowania: traszki zwyczajnej i traszki grzebieniastej, żaby trawnej, ropuchy szarej, żaby jeziorkowej, żaby moczarowej, padalca zwyczajnego, jaszczurki żyworodnej, kruka, siniaka, dzięcioła czarnego, gołębiarza, myszołowa zwyczajnego, kani rudej.

Na terenie Kołobrzeskiego Lasu występuje 40 gatunków roślin objętych ochroną prawną, w tym: 2 - ochroną ścisłą, 38 - ochroną częściową. Zlokalizowano także 3 gatunki roślin rzadkie w skali kraju.

Gatunki objęte ochroną prawną:
- mszaki - 22 gatunki: bielistka siwa, brodawkowiec czysty, drabik drzewkowaty, dzióbkowiec Zetterstedta, fałdownik nastroszony, fałdownik trzyrzędowy, gajnik lśniący, gładysz paprociowaty, miechera spłaszczona, miedzik płaski, nowellia krzywolistna, płaszczeniec marszczony, płonnik pospolity, rokietnik pospolity, skosatka zanokcicowata, torfowiec bagienny, torfowiec frędzelkowaty, torfowiec kończysty, torfowiec nastroszony, tujowiec delikatny, widłoząb kędzierzawy, widłoząb miotlasty,
- paprotniki - 4 gatunki: podrzeń żebrowiec, widłak goździsty, widłak jałowcowaty, wroniec widlasty,
- nasienne - 14 gatunki: jarząb szwedzki, wiciokrzew pomorski, arcydzięgiel litwor nadbrzeżny, centuria pospolita, dzwonek szerokolistny, gnieźnik leśny, gruszyczka mniejsza, grzybienie białe, kruszczyk szerokolistny, kukułka Fuchsa, podkolan biały, podkolan zielonawy, śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg.

- grzyby - 13 gatunków: błyskoporek podkorowy, borowiczak dęty, buławka pałeczkowata, kolczakówka strefowana, kruchaweczka plamista, lakownica lśniąca, łuskwiak włóknistołuskowaty, ozorek dębowy, podgrzybek pasożytniczy, sarniak szorstki, szyszkowiec łuskowaty, żagiew wielogłowa, żagwica listkowata.
- porosty - 7 gatunków: biedronecznik zmienny, odnożyca mączysta, pawężnica łuseczkowata, przylepnik złotawy, przylepniczka listeczkowata, pustułka rurkowata, żółtlica chropowata.

Chronione gatunki zwierząt:
- chrząszcze - 4 gatunki
- motyle - 1 gatunek
- ważki - 2 gatunki
- błonkoskrzydłe - 10 gatunków
- płazy - 5 gatunków
- gady - 3 gatunki
- ptaki - 34 gatunki
- ssaki - 3 gatunki

Więcej >>

Wstecz