Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Jeżyna wcinanolistna - Rubus laciniatus

Rodzina: różowate - Rosaceae


Jeżyna strzępolistna. Gatunek obcy we florze Polski. Gatunek uprawiany, dziczejący. Występuje rzadko na siedliskach ruderalnych, obrzeżach lasów i łąk.


Kołobrzeg:Las Kołobrzeski oddz. 4l przy nasypie kolejowym, wilgotne łąki E od Grzybowa; Ekopark Wschodni - ols na północnym złożu borowiny
gm. Ustronie M.:Bardzo rzadki; pobocza dróg - Las Kołobrzeski oddz. 37g,f - pobocze drogi żwirowej od dębu Warcisław, przy stacji kol. w Podczelu