Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Klon jawor - Acer pseudoplatanus

Rodzina: klonowate - Aceraceae

Klon jawor - liście Kwiat Owoce

Wysokość 20 - 25 m. Liście o klapach jajowatych krótko zaostrzonych, nierówno i tępo piłkowanych, o wcięciach między klapami ostrych. Późnym latem na drzewach tych pojawiają się liczne, zwisające girlandy skrzydlatych nasion. W lasach głównie górskich. Kora łuszczy się jak u platana (pseudoplatanus).


Kołobrzeg:Pospolity; lasy, zadrzewienia nadrzeczne, laski na zapleczu klifu, parki, zieleńce, zadrzewienia przyuliczne; m.in. w części E Parku im. A.Fredry, Park im. S.Żeromskiego
gm. Kołobrzeg:Bardzo częsty - buczyny; łęgi; bory sosnowe; bory bażynowe; otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych; zarośla nad jeziorem; parki; siedliska ruderalne; płaty przejściowe między lasem brzozowo-dębowym a borem bażynowym
gm. Ustronie M.:Bardzo częsty; park w Rusowie, Łasiński Las oddz. 304d, park nadmorski w Ustroniu Morskim, Kołobrzeski Las oddz. 20f, 53a, 37g,f, 38a,b, 2j, 3i,j,k, 15a,f,g

Zasięg występowania klona jawora
wg. Szafera (1959)