Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Leszczyna strzępolistna - Corylus avellana 'Heterophylla'

Rodzina: leszczynowate - Corylaceae

Leszczyna strzępolistna

Forma sadownicza otrzymana z podgatunku leszczyna pontyjska (Corylus avellana var. pontica), która w porównaniu z gatunkiem rodzimym charakteryzuje się większą siłą wzrostu i bardziej wzniesionym pokrojem, rodzi większe owoce o trójkątnej tarczce. Pochodzi z Azji Mniejszej.
'Heterophylla' - odm. strzępolistna. Liście pierzaste, ostro klapowane. Bardzo rzadka, tylko w kolekcjach dendrologicznych.


Kołobrzeg:Skwer 18 Marca - młode nasadzenia w postaci krzewiastej kępy