Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Leszczyna pospolita - Corylus avellana

Rodzina: leszczynowate - Corylaceae

kwiaty bezlistny pęd

Krzew wysokości 3-6 m. Liście z obu stron miękko owłosione. Występuje w poszyciu lasów, na porębach. Owoce jadalne. Uprawiane, szlachetne odmiany pochodzą przeważnie z południowej Europy.


Kołobrzeg:Park im. A. Fredry, Park im. S.Żeromskiego, Ekopark Wschodni
gm. Kołobrzeg:Rozproszony - buczyny; grądy; łęgi i olsy; przydroża leśne; otoczenie ocz. wod. i śródpolnych zagłębień bezodpływowych; parki - oddz. leśny 222 l; las w drodze z Kądzielna na Stramnicę Kol. Oddz. 45 i-n; oddz. leśny 222; Klasztorne Bagno; oddz. leśny 271 k; ocz. wod. nr XXIII koło Kądzielna; ocz. wod. nr XVIII na pd od Stramnicy; park w Drzonowie; płaty przejściowe między lasem brzozowo-dębowym a borem bażynowym na N od Grzybowa (oddz. 338UM)

Zasięg występowania leszczyny pospolitej