Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Skwer przy dworcu kolejowym

Mapa: Skwer przy dworcu PKP
Mapa: Skwer przy dworcu PKP

Skwer przy dworcu wiosną
Skwer przy dworcu wczesną wiosną
Zieleniec przy dworcu, ograniczony ulicami Kolejową i Kniewskiego, rozdzielony pośrodku ulicą Dworcową wiodącą z centrum miasta do dworca PKP.

Urządzony został ok. 1870 roku. W obszar zieleńca wprowadzono niegdyś budynek dworca autobusowego oraz budynek handlowo usługowy - obiekty obce krajobrazowo. Zachował się mocno przekształcony, stary kiosk na rzucie wieloboku (obecnie placówka Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Miasta) oraz schrony przeciwlotnicze z okresu II wojny światowej.

Skwer przy ul. Dworcowej - układ historyczny
Skwer przy ul. Dworcowej - plan skweru z 1906 r.
Rośnie tu wiele oryginalnych, starych drzew o wymiarach pomnikowych: jesion wąskolistny, jesion amerykański, klon srebrzysty, klon zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, buk czerwony, leszczyna turecka, jarząb szwedzki, robinia akacjowa a na terenie dworca PKP wiąz pospolity. Z uwagi na potężne rozmiary i wiek, wiele z nich zasługuje na miano pomników przyrody.
Rosną tu również interesujące krzewy. Ciekawostką dendrologiczną może być rosnący w parku kasztanowiec zwyczajny kwitnący na części konarów kwiatami czerwonymi.
Park jest wpisany do ewidencji konserwatorskiej.