Wstecz

Katalog paprotników
C 
Cienistka trójkątnaGymnocarpium dryopteris
G 
Gałuszka kulecznicaPilularia globulifera
J 
Języcznik zwyczajnyPhyllitis scolopendrium
N 
Nerecznica grzebieniastaDryopteris dilatata
Nerecznica krótkoostnaDryopteris carthusiana
Nerecznica samczaDryopteris filix-mas
Nerecznica szerokolistnaDryopteris austriaca
Nasięźrzał pospolityOphioglossum vulgatum
O 
Orlica pospolitaPteridium aquilinum
P 
Paprotka zwyczajnaPolypodium vulgare
Pióropusznik strusiMatteuccia struthiopteris
Podejźrzon księżycowyBotrychium lunaria
Podejźrzon marunowyBotrychium matricariifolium
Podrzeń żebrowiecBlechnum spicant
S 
Skrzyp bagiennyEquisetum fluviatile
Skrzyp błotnyEquisetum palustre
Skrzyp leśnyEquisetum sylvaticum
Skrzyp łąkowyEquisetum pratense
Skrzyp polnyEquisetum arvense
Skrzyp zimowyEquisetum hyemale
W 
Widłak goździstyLycopodium clavatum
Widłak jałowcowatyLycopodium annotinum
Wietlica samiczaAthyrium filix-femina
Wroniec widlastyHuperzia selago
Z 
Zachylnik błotnyThelypteris palustris
Zachyłka oszczepowataPhegopteris connectilis
Zanokcica murowaAsplenium ruta - muraria
Zanokcica północnaAsplenium septentrionale
Zaproć górskaOreopteris limbosperma