Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Traszka grzebieniasta - Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
Rodzina: salamandrowate - Salamandridae


Traszka grzebieniasta
Traszka grzebieniasta na lądzie
Traszka grzebieniasta na lądzie
Osiąga długość ciała 15 - 18 cm. Na północnym krańcu swego zasięgu jest gatunkiem głównie nizinnym, rzadziej wyżynnym (np. w Beskidach 280 - 500 m, w Karpatach do 700 m n.p.m.), zaś na jego południowych i wschodnich krańcach preferuje tereny górskie (do wysokości ok. 2000 m n.p.m.). Gatunek ten preferuje środowiska wybitnie wilgotne. Występuje w lasach liściastych o bogatym podszyciu, na łąkach w pobliżu lasów, w okolicy różnego rodzaju zbiorników wodnych, w starych parkach itp. Bardzo źle znosi zmiany środowiska wywołane działalnością człowieka: intensyfikację rolnictwa i przemysłu, rozbudowę miast. Rozmnaża się w wodach stojących, niezanieczyszczonych, obficie zarośniętych roślinnością wodną: zarówno w dużych stawach, jak i małych dołach wypełnionych wodą o pH > 7. Chętnie zamieszkuje zbiorniki o podłożu gliniastym lub marglowym. Może żyć 14-17 lat.

Gatunek wymieniony w załączniku II i IV Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona księga zwierząt; kategoria NT - bliski zagrożenia

Czerwona lista zwierząt; kategoria NTKołobrzeg:Ekopark Wschodni
gm. Ustronie M.:Mokradło na W od Sianożęt (13.05.2012, 2013), Kołobrzeski Las (pod korą drzewa w oddz. 47g - 5.08.2012; 25.08.2014 na mchu )
gm. Rymań:Kemy Rymańskie