Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Okoń - Perca fluviatilis

Rodzina: okoniowate - Percidae

Okoń

Drapieżna ryba słodkowodna. Dorasta do 50 cm długości, waga do 3 kg. Łuski koloru srebrnego. Ząbkowane krawędzie łusek nadają rybie szorstkość w dotyku. Występuje w większości zbiorników słodkowodnych oraz w przybrzeżnych wodach Bałtyku.

Wymiar ochronny: 18 cm (obszar morski - 20 cm)
Okres ochronny: brak

Literatura:
- Fundacja Aquarius. 2014. Informacje dot. stanu zaawansowania prac badawczych zbiorników wodnych w obrębie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni. KołobrzegKołobrzeg: Parsęta wraz z dopływami, Ekopark Wschodni (Fundacja Aquarius 2014).
gm. Kołobrzeg: Jez. Resko Przymorskie, rz. Błotnica
gm. Siemyśl: Jez. Kamienica
gm. Rymań: Jez. Starnin, Jez. Popiel