Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Szczupak - Esox lucius

Rodzina: szczupakowate - Esocidae

Szczupak

Osiąga długość do 1,5 m i masę do około 35 kg. Ciało spłaszczone, opływowe. Głowa wydłużona z szerokim spłaszczonym pyskiem. Zęby szczupaka na dolnej szczęce są skierowane do środka i bardzo ostre, szczęka górna jest ich pozbawiona. Ciemne plamy na bokach zlewają się czasami w poprzeczne smugi. Wodny drapieżnik. Odżywia się rybami, na które poluje z ukrycia.

Wymiar ochronny: 45 cm (obszar morski - 50 cm)
Okres ochronny: 1.III - 30.IV
Obszar morski:
- 1.I - 15.V - na obszarze morskich wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej, - 1.I - 30.IV - na obszarze morskich wód wewnętrznych na zachód od południka 15°23'14" E oraz na jeziorze Dąbie;

Literatura:
- Fundacja Aquarius. 2014. Informacje dot. stanu zaawansowania prac badawczych zbiorników wodnych w obrębie użytku ekologicznego Ekopark Wschodni. KołobrzegKołobrzeg: rz. Parsęta, Ekopark Wschodni (Fundacja Aquarius 2014).
gm. Kołobrzeg: Jez. Resko Przymorskie, rz. Błotnica
gm. Dygowo: Jez. Bardy
gm. Siemyśl: Jez. Kamienica, Jez. Trzynik Duży
gm. Rymań: Jez. Popiel, Jez. Starnin