Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Węgorz europejski - Anguilla anguilla

Rodzina: węgorzowate - Anguillidae

Węgorz europejski

Skóra węgorza pokryta jest grubą warstwą śluzu. Osiąga od 100 do 150 cm długości. Jest aktywny nocą. Przed osiągnięciem dojrzałości płciowej żyją w wodach śródlądowych - samice w głębi lądu, samce w zasięgu wód słonawych.
Dorosłe osobniki wędrują z wód słodkich do morza. Spływ węgorzy podejmujących wędrówkę trwa od wiosny do jesieni. Dostają się do Morza Sargassowego i tam odbywają tarło.

Wymiar ochronny: 50 cm (obszar morski - 50 cm)
Limit dobowy: 2 szt.
Okres ochronny: 15.VI - 15.VII
Obszar morski:
- 15.VI - 15.VII na obszarze morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej;

Literatura:
- Dębowski P. - Ichtiofauna dorzecza Parsęty (www.salmon.pl/artykuly/publikacje/ichtiofauna dorzecza-parsety).Kołobrzeg: Morze Bałtyckie, Ekopark Wschodni; Parsęta (Dębowski P.).
gm. Kołobrzeg: Jez. Resko Przymorskie, rz. Błotnica
gm. Dygowo: Parsęta wraz z dopływami
gm. Rymań: Jez. Popiel, Jez. Starnin