Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Bagnica torfowa - Scheuchzeria palustris L.
Rodzina: bagnicowate - Scheuchzeriaceae


Bagnica torfowa
Bagnica torfowa

Występuje dość rzadko na torfowiskach i moczarach. Ludowe nazwy: grążnica, błotnica sitowa. Jest rośliną trwałą (byliną), z ukośnym kłączem i cienkimi rozłogami. Wysoka na 10-20 cm. Kwiaty żółtawozielone, długości do 3 mm są zebrane w luźne grono. Roślina wiatropylna, kwitnie od maja do lipca. Owoce są typu torebki, nasiona rozsiewane są przy udziale zwierząt.
Gatunek szczególnie zagrożony wymarciem wskutek osuszania i eksploatacji torfowisk. Zaliczany do reliktów glacjalnych.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Ustronie M.: Torfowisko mszarne 1,1 km na wschód od Rusowa - oddz. 332Af (Dylawerski 2009) - nie potwierdzone (Ziarnek 2014);
gm. Gościno: Dargocicki Mszar oddz. 214h
gm. Rymań: Studnica - 3 km SE od wsi, Torfowisko Popiele I (nie stwierdzono podczas inwentaryzacji - 2002, podawany wcześniej przez badaczy)

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL