Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Czerniec gronkowy - Actaea spicata L.
Rodzina: jaskrowate - Ranunculaceae


Czerniec gronkowy

Bylina do 30 - 60 cm wysokości. Kwiaty żółtawobiałe, zebrane w gronach. Kwitnie V - VI. Owocem są kuliste, błyszczące, czarne jagody o średnicy 12-13 mm, które zawierają półkoliste nasiona. Chętnie zjadane są przez ptaki, przyczyniające się w ten sposób do rozsiewana rośliny. Roślina o niemiłej woni. Trująca.

Występuje w żyznych, cienistych lasach liściastych: grądach, buczynach i lasach łęgowych. Preferuje siedliska cieniste i umiarkowanie cieniste, świeże. Rośnie na żyznych glebach gliniastych z próchnicą typu mull, zasobnych w węglan wapnia.

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażonygm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 44c; skraj lasu w oddz. 30d (Ziarnek 2014);
gm. Gościno: Dargocice: 1,3 km NW (oddz. 215hj); Kamica: lasy nad Błotnicą (oddz. 211f); Lubkowice: 1,2 km NNE (oddz. 168c); Pławęcino: 0,6 km SW (oddz. 202g), 0,5 km NE (zarośla przydrożne koło oddz. 197d)
gm. Dygowo: Piotrowice: 1,5 km N (oddz. 95d, l-ctwo Włościbórz);
gm. Rymań: Dolina Mołstowej

Czerniec gronkowy