Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Grążel drobny - Nuphar pumila (Timm) DC.
Rodzina: grzybieniowate - Nymphaeacae


Grążel drobny

Liście grążela drobnego dorastają tylko do 15 cm, a ogonki liściowe są spłaszczone (u grążela żółtego są trójkanciaste). Kwiaty mają zielonożółte działki kielicha i średnicę około 2,5 cm, zaś owoce są około dwa razy mniejsze od grążela żółtego (kształt gruszkowaty, często u góry zagięte).
Występuje w Polsce bardzo rzadko. Czasami można się z nim spotkać na północy kraju. Gatunek, stanowiący relikt późnoglacjalny.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status VU - narażony

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Rymań: Torfowisko Bukowo