Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Przetacznik górski - Veronica montana L.
Rodzina: trędownikowate - Scrophulariaceae


Przetacznik górski

Roślina wieloletnia. Posiada czołgające się kłącza, wytwarzające rozłogi. Preferuje miejsca wilgotne i chłodne - głównie północne oraz północno-zachodnie zbocza wzgórz, głębokie wąwozy, dna dolin, źródliska, dolinki potoków i strumieni. Zaliczany do flory podgórskiej i górskiej. Jest reliktem, który rozprzestrzenił się w okresie subatlantyckim. Kwitnienie : V-VII.

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Kołobrzeg: Park Żeromskiego przy Al. Nadmorskiej na wys. ul. Kołłątaja, oles w Ekoparku Wschodnim w oddz. 5h (Bosiacka, Grinn-Gofroń 2004); Podczele: oddz. 2b, 5a,b (Ziarnek 2014); 6b, 7Ad, 8c, 9a (Ziarnek 2014); Park im. A. Fredry; teren wojskowy na wschód od parku Jedności Narodowej (Ziarnek 2014);
gm Kołobrzeg: Stramnica: oddz. 45 l,s (Ziarnek 2014);
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las często, we wszystkich oddziałach z wyj. 54, 55, 60, 61, Las Łasiński, często: we wszystkich oddziałach; Kukinia: las na południowy zachód od oddz. 62Ac, Rusowo: park (Ziarnek 2014);
gm. Gościno: Dargocice: 0,5 km NW (oddz. 221b); Dargocice: 1,5 km NW (oddz. 216c); Pobłocie Małe: 0,6 km S (oddz. 121a)
gm. Siemyśl: Lasy na obszarze Jez. Kamienica i dolina Błotnicy
gm. Rymań: Ludwikowo