Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Rosiczka okrągłolistna - Drosera rotundifolia L.
Rodzina: rosiczkowate - Droseracae


Rosiczka okrągłolistna

Rosiczki, podobnie jak inne rośliny owadożerne, występują na siedliskach bardzo ubogich w substancje odżywcze, a szczególnie w azot, który jest niezbędny do prawidłowego rozwoju roślin. Ich zielone liście mają zdolność do fotosyntezy, czyli wykorzystując energię słoneczną zdobywają potrzebny do budowy wszystkich związków organicznych węgiel z CO2 zawartego w powietrzu.

Dostarcza leczniczego zioła. Stosowana w fitoterepii. W Skandynawii po dodaniu liści rosiczki otrzymuje się specjalne kwaśne mleko, zdrowotne i bardzo trwałe. Działają tu pewne drobnoustroje z liści tej rośliny.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; I - nieokreślone

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślinKołobrzeg: Mirocice: dół z wodą na łące w pobliżu skrzyżowania dróg polnych przy E granicy obszaru
gm. Kołobrzeg: Brzezina Bagienna
gm. Dygowo: Torfowisko Stramniczka (25.5.2008). Jeszcze w latach 90-tych widziana na Torfowisku Gąskowo
gm. Gościno: Dargocicki Mszar, Mokradło, Torfowisko Robuń III
gm. Rymań: Torfowisko Bukowo, Mszar Bukowo, Mszar Śródpolny Dębica, Mszar Drozdowo, Mszar III, Mszar IV, Mszar V, Torfowisko Melno, Torfowisko Małża, Mszar Starnin I, Studnica: 1,4 km SE od Jez. Popiel, Torfowisko Melno, Mokradło koło Dębicy, Torfowisko Popiele I, Torfowisko nad Jeziorem Popiel