Wstecz

Gmina Gościno

Ważniejsze zabytki

Kamica:
 • Pałac klasycystyczny, z poł. XIX w. Nr rej. 380/64.

  Myślino:
 • Pałac późnoklasycystyczny, z poł. XIX w. Nr rej. 977/78.

  Ramlewo (Dolne):
 • Pałac neoklasycystyczny, z II poł. XIX w. Nr rej. 978/78.

  Robuń:
 • Dwór neoklasycystyczny z poł. XIX w. Nr rej. 979/78.

  Wierzbka Dolna:
 • Dwór secesja, XIX/XX w. Nr rej. 981/78.

  Pławęcino:
 • Aleja Grabowa. Nr rej. 1138/80.
 • Grodzisko nizinne w Pławęcinie - grodzisko dwuczłonowe z wałem i fosą poprzeczną. Warstwa kulturowa i materiał archeologiczny z okresu wczesnośredniowiecznego (IX-X w.). Pow. 1,81 ha (oddz. 197a leśn. Trzynik)

  Karkowo:
 • Pałac murowany z 1901 r.

  Pławęcino:
 • Dwór z II poł. XIX w. murowany.

  Wartkowo:
 • Pałac murowany z II poł. XIX w.

  Wartkowo:
 • Stodoła - zagroda nr 31, szachulcowa, z poł. XIX w.

  Ołużna:
 • Chałupa - zagroda nr 8, szachulcowa z początku XIX w.

  Ołużna:
 • Dom mieszkalny nr 9, szachulcowy z XIX w.

  Ołużna:
 • Stodoła - zagroda nr 9, szachulcowa z pocz. XIX w.

  Ołużna:
 • Chałupa - zagroda nr 25, szachulcowa z początku XIX w.

  Ołużna:
 • Chałupa - zagroda nr 30, szachulcowa z początku XIX w.

  Ołużna:
 • Chałupa - zagroda nr 33, szachulcowa z I poł. XIX w.

  Ślady grodziska nad jez.Kamienica
  Dargocice - Grodzisko średniowieczne wyżynne typu cyplowego z VII - VIII wieku, dwuczłonowe, ze stokiem wyłożonym kamieniami. Pow. 0,35 ha (oddz. 227d leśn. Trzynik). Nr rej. 743/69.

  Dargocice
 • Osada, okres wczesnośredniowieczny. Przykład zachowanych pozostałości słowiańskiego osadnictwa przygrodowego. Materiał archeologiczny pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego (X w.). Pow. 0,66 ha (oddz. 224g leśn. Trzynik). Nr rej. 744/69.

  Kamica
 • Grodzisko wyżynne, dwuczłonowe z wałem i fosą, okres wczesnośredniowieczny (VIII/IX-X w.). Pow. 1,09 ha (oddz. 216g leśn. Trzynik). Nr rej. 746/69.

  Skronie
 • Cmentarzysko kurhanowe, okres wczesnośredniowieczny. Nr rej. 757/69.

  Ślady cmentarzyska
  Dargocice - cmentarzysko (oddz. 214 Nadl.Gościno). Na kamieniach ślady wyrytych znaków graficznych. Brak danych dot. datowania cmentarzyska.
  Ślady na kamieniu
  Tajemnicze znaki na kamieniu z cmentarzyska k/Dargocic.


  Zabytkowe obiekty sakralne

  Gościno - Kościół Gościno - Kościół parafialny p.w. św. Andrzeja Boboli. Cmentarz przykościelny.
  Neogotycki kamienny kościół wzniesiony w 1869 r. na fundamentach wcześniejszego kościoła średniowiecznego, który należy do rzadkich zabytków sakralnych tego rodzaju na Pomorzu Zachodnim. Kościółek został wzniesiony z kamieni polnych co nadaje mu swoisty urok. Okna i drzwi zakończone są łukiem półokrągłym - co wskazuje na cechy neoromańskie. Wnętrze kościoła przyozdabia m. in. chrzcielnica z przełomu XII/XIII wieku (zapewne pamiętająca pierwszy kościół) w kształcie kielicha wykuta z głazu wapienia gotlandzkiego. Nr rej. A-307/2007.

  Ramlewo
 • Kościół filialny p.w. Św. Stanisława, murowany z 1879 r. neogotyk

  Robuń
 • Kościół filialny p.w. Św. Piotra i Pawła Apostoła, początek XIX w. murowany.


  Zabytkowe cmentarze

  Ołużna
 • Cmentarz ewangelicki, nieczynny, założony w pocz. XIX w. przy kościele, pow. 0,36 ha.

  Ołużna
 • Cmentarz ewangelicki, nieczynny, założony w pocz. XX w., pow. 0,35 ha.

  Skronie
 • Cmentarz ewangelicki, nieczynny, założony w poł. XIX w., pow. 0,08 ha.

  Ramlewo
 • Cmentarz przykościelny, nieczynny, założony w 1879 r, pow. 0,52 ha.

  Dargocice
 • Cmentarz ewangelicki, nieczynny, założony w pocz. XX w., pow. 0,25 ha.

  Mołtowo
 • Cmentarz w pd. części parku pałacowego, układ zatarty, pow. 0,05 ha.

  Pobłocie Małe
 • Cmentarz ewangelicki, nieczynny, pow. 0,02 ha.

  Robuń
 • Cmentarz komunalny, katolicki, czynny z pocz. XX w., pow. 0,55 ha.

  Wartkowo
 • Cmentarz przykościelny.

  Ząbrowo
 • Cmentarz ewangelicki, nieczynny, założony w pocz. XX w., pow. 0,70 ha.

  Gościno
 • Cmentarz przykościelny, nieczynny, pow. 0,30 ha.

  Gościno
 • Cmentarz ewangelicki i katolicki, zał. w poł. XIX w., nieczynny, pow. 1,36 ha.

  Gościno
 • Cmentarz komunalny, zał. w 1960 r.