Wstecz

Gmina Gościno

A. Gatunki roślin objęte ochroną prawną

Arcydzięgiel litwor nadbrzeżny- Archangelica litoralis
Bagnica torfowa- Scheuchzeria palustris
Bagno zwyczajne- Ledum palustre
Bielistka siwa- Leucobryum glaucum
Bobrek trójlistkowy- Menyanthes trifoliata
Centuria zwyczajna- Centaurium erythraea
Cis pospolity- Taxus baccata
Dzwonek szerokolistny- Campanula latifolia
Grzybienie białe- Nymphaea alba
Grzybienie północne- Nymphaea candida
Kocanki piaskowe- Utricularia vulgaris
Kruszczyk szerokolistny - Epipactis helleborine
Kukułka Fuchsa- Dactylorhiza fuchsii
Kukułka plamista- Dactylorhiza maculata
Kukułka szerokolistna- Dactylorhiza majalis
Pełnik europejski- Trollius europaeus
Podrzeń żebrowiec- Botrychium matricariifolium
Rosiczka okrągłolistna - Drosera rotundifolia
Rukiew wodna- Nasfurtium officinale
Śnieżyczka przebiśnieg - Galanthus nivalis
Torfowiec kończysty- Sphagnum fallax
Tujowiec tamaryszkowaty- Thuidium tamariscinum
Wiciokrzew pomorski- Lonicera periclymenum
Wilżyna ciernista- Ononis spinosa
Wilżyna rozłogowa- Ononis repens
Włosienicznik rzeczny- Ranunculus fluitans
Wrzosiec bagienny- Erica tetralix

B. Gatunki roślin wymarłe na terenie gminy Gościno

Zawilec wielkokwiatowy- Anemone sylvestris


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]