Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Mitrówka półwolna - Mitrophora semilibera
Rodzina: smardzowate - Morchellaceae


Mitrówka półwolna
[ Smardz półwolny - Morchella gigas ]
Owocnik: kapelusz wysokości 2-4 cm, ciemnooliwkowobrązowy, osadzony kapturowato na dość długim trzonie, u góry zaostrzony, z wyraźnymi podłużnymi żeberkami. Brzeg kapelusza niezrośnięty z trzonem, lecz do 1/3 wolny. Trzon biały do żółtawego, otrębiasty. Zarodniki 22-25 x 11-15 µm.

Występowanie: IV-V; w lasach liściastych i mieszanych, w lasach łęgowych, parkach, ogrodach.

Wartość: jadalny ale nie wolno go zbierać (chroniony).

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista grzybów; status R - rzadki

Literatura:
- Ewald Gerhardt - "Grzyby. Wielki ilustrowany przewodnik"

Publikacje:
- Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(4): 3-59


Kołobrzeg: 100 m W od zachodniej granicy Ekoparku Wschodniego przy ścieżce rowerowej (8.05.2010 i 15.05.2011)