Wstecz

Gmina Kołobrzeg

Parki pałacowe

Na terenie gminy Kołobrzeg zarejestrowano tylko jeden historyczny park podworski wpisany do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Nr rej. 973/78).
Na uwagę zasługuje ponadto park pałacowy z II poł. XIX w. w Budzistowie, przy pałacu Myśliwskim z lat 70-tych XIX w.

- park podworski w Drzonowie
Park pochodzi z II połowy XIX wieku. Obecnie jest własnością prywatną. Park jest zaniedbany i silnie zarośnięty, trudnodostępny. Zanieczyszczony ciek wodny tworzy na terenie parku małe rozlewiska. W runie rozwija się bujnie roślinność zielna. Drzewostan jest w stanie ogólnym średnim.

Rośnie tu 17 gatunków drzewiastych.

Są to: jesion wyniosły, grab pospolity, dąb szypułkowy, olsza czarna, buk zwyczajny, topola czarna 4 egz. po 400 cm obwodu (wycięte w 2002 r.), olsza szara, klon jawor, klon pospolity, wiąz górski, wierzba iwa, lipa drobnolistna, czeremcha zwyczajna, bez czarny, leszczyna pospolita, świerk pospolity, kasztanowiec biały (305 cm obw.), buk pospolity odm. miedziana (330 cm obw.).Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]