Wstecz

Gmina Kołobrzeg

A. Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Korzystno - dawny cmentarz przy kościele Lipa drobnolistna
Sosna smołowa
Brzoza brodawkowata
Modrzew europejski
Klon zwyczajny
316
183
235
235
240
Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
2. Grzybowo - cmentarz Grupa 8 dębów szypułkowych 240-430 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
3. Karcino - cmentarz przy kościele Grupa 27 lip drobnolistnych
Dąb szypułkowy
220-330

330
Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
4. Przećmino - cmentarz ewangielicki Grupa 12 dębów szypułkowych
12 lip drobnolistnych
180-230
180-220
Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
5. Głowaczewo - cmentarz wojenny Grupa 43 dębów szypułkowych 237-252 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
6. Dźwirzyno, ul. Wyzwolenia Grupa 16 dębów szypułkowych 125-250 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92
7. Nowy Borek - dawny cmentarz ewangielicki Bluszcz pospolity - 35 okazów na lipach 30 Rozp. Woj. Kosz. Nr 12/95 z 28.12.1995
8. Sarbia - przy kościele Dąb szypułkowy 2 egz. 385, 315  

B. Proponowane pomniki przyrody

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Kol.Stramnica - Kądzielno przy opuszczonym domostwie Jesion wyniosły 380  
2. Kol.Stramnica - Kądzielno przy opuszczonym domostwie Jesion pensylwański 220  
3. Kol.Stramnica - Kądzielno przy wyschniętym oczku wodnym obok drogi Wierzba biała 360 Wycięta
4. Kol.Stramnica - Kądzielno przy oczku wodnym Wierzby białe 3 egz. 390, 380, 325 Wycięte
5. Budzistowo - przy kościele Buk zwyczajny
Jesion wyniosły 2 egz.
Lipa drobnolistna 3 egz.
370
280, 380
380,370,360
 
6. Budzistowo - za dworkiem - hotelem Jesion wyniosły 5 egz. 390, 315, 310, 308, 250  
7. Stary Borek - naprzeciw kapliczki Jesion wyniosły 280  
8. Stary Borek - przy skrzyżowaniu Topola kanadyjska
Wierzba biała
345  
9. Karcino - w alei przed mostkiem na Łużance Lipa szerokolistna 315  
10. Przy drodze od mostku na Łużance w Karcinie do Głowaczewa Aleja dwustronna - lipa szerokolistna 200 - 250  
11. Karcino - przy drodze Topola czarna 500  
12. Las przy drodze Karcino - Sarbia Oddz.223L Buk zwyczajny 430  
13. Przy drodze Sarbia - Karcino w alei za Sarbią Klon pospolity 290  
14. Sarbia - przy kościele Dąb szypułkowy 310  
15. Przy drodze Drzonowo - Nowogardek, bliżej Drzonowa Wiąz szypułkowy 515  
16. Przy drodze Sarbia - Karcino Klon pospolity
Klon jawor
260
290
 
17. Sarbia przy plebani Dąb szypułkowy
Cis pospolity
462
280
 
18. W alei przy zakręcie drogi Sarbia - Karcino Klon pospolity 270  
19. Sarbia - przy zabudowaniach - kolonia za lasem Klon jawor 270, 290, 320  
20. Przy drodze Sarbia - Karcino za lasem Samowo Aleja dwustronna - klon jawor i purpurowy 220 - 290  
21. Sarbia - na cmentarzu na świerku Bluszcz pospolity 34  
22. Przy drodze do cmentarza w Sarbi Szpaler - kasztanowiec zwyczajny 260 - 285  
23. Sarbia - przed mostkiem na Dębosznicy Kasztanowiec biały
Lipa drobnolistna
365
325
 
24. Bogusławiec - za zabudowaniami folwarcznymi Topola czarna 445  
25. Sarbia - przy kościele Klon pospolity
Jesion wyniosły
275
255
 
26. Drzonowo - park Kasztanowiec biały
Grab pospolity
305
250
 
27. Drzonowo - park Buk zwyczajny odm.miedziana
Topola czarna 4 egz.
330

400
 
28. Niekanin - w alei przy drodze Klon pospolity 275  


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]