Wstecz

Gmina Kołobrzeg

Ważniejsze zabytki

Dom nr 19
Nowogardek - Dom nr 19, mieszkalny, zbud. w 1875 r. Nr rej. 1219/90.
Fragment grodziska w Budzistowie
Budzistowo: - Grodzisko wyżynne wczesnośredniowieczne, dwuczłonowe z przełomu VIII / IX wieku, z wałami drewniano-ziemnymi z 2. połowy IX w. Człon I (gród właściwy) kształtu owalnego, zajmuje północną część wyniosłości. Człon II (podgrodzie południowe) zajmuje południową, przewężoną część wyniosłości. Położone nad brzegiem Parsęty. Zachowane wały i fosy. Nr rej. 276/60

Kopydłówko:
 • Grodzisko wyżynne typu cyplowego, wczesnośredniowieczne, z wałem poprzecznym i materiałem archeologicznym z okresu wczesnośredniowiecznego (VII-1poł. IX w.). Pow. 0,40 ha (oddz. 264f leśn. Świelubie).


  Zabytkowe obiekty sakralne

  Kościół - Budzistowo
  Budzistowo - Kościół filialny p. w. św. Jana Chrzciciela wraz z otoczeniem.
  W 1222 r. świątynia została wzniesiona z cegły, jako niewielka budowla salowa, stanowiąca obecnie nawę kościoła na rzucie prostokąta, w stylu romańskim. Kościół jest jedynym zabytkiem średniowiecznego miasta Kołobrzeg i najstarszym obiektem ceglanej architektury sakralnej na Środkowym Pomorzu. Przypuszcza się, że kościół został ufundowany przez żonę księcia pomorskiego Bogusława II i córkę Mieszka III. Kościółek był wielokrotnie niszczony, a następnie odbudowywany. Zawsze odradzał się, by przypomnieć o dawnej świetności słowiańskiej przedlokacyjnego Kołobrzegu. Nr rej. 207/59.
  Kościół - Korzystno
  Korzystno - Kościół Parafialny p. w. Chrystusa Króla.
  Neogotycki kościół z 1865-66 r. wraz z otoczeniem. Budowla ceglana posiada wieżę o wys. 37,5 m. Ze starego kościoła kołobrzeskiego przewieziono wiele zabytków, m.in. srebrny kielich mszalnyz 1561 r. i dzban z XVII w., świecznik, srebrną chcielnicę z 1601 r. oraz trzy stare dzwony. Nr rej. 1256/98.
  Kościół - Sarbia
  Sarbia - Kościół parafialny p. w. św. Jana Chrzciciela.
  Późnogotycki z XIII wieku wraz z otoczeniem, wieża z 1885 r. , plebania z początku XIX w., Kaplica Betlejemska neogotycka p.w. NMP, 1900 r. Skarbem kościoła jest Grupa Ukrzyżowania z drugiej połowy XV w. Chrzcielnica gotycka z XIV w. wykonana w porowatym wapieniu muszlowym - dzieło kamieniarzy gotlandzkich. Nr rej. 203/57 i 606/66.
  Kościół-Karcino
  Karcino - Kościół filialny, neogotycki p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1869 r., otoczony zabytkowym murem z XIX w. Cmentarz przykościelny. Nr rej. A-87/2001.


  Zabytkowe cmentarze

  Cmentarz
  Głowaczewo - Zabytkowy cmentarz wojenny ewangelicki 1914-1918 r. Brama cmentarna, koniec XIX wieku.