Wstecz

Miasto Kołobrzeg

A. Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Skwer 18 Marca Buk strzępolistny 228 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
2. Skwer 18 Marca Kasztanowiec czerwony 398 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
3. Skwer 18 Marca Buk zwyczajny 430 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
4. Bulwar im. Marynarzy Okrętów Pogranicza 2 lipy drobnolistne 519, 341 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
5. Park im. Stefana Żeromskiego Cypryśnik błotny 233 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
6. Ul. Szpitalna (teren cerkwi grekokatolickiej) Korkowiec amurski 243 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
7. Ul. Edmunda Łopuskiego Aleja 74 platanów klonolistnych 130-399 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
8. Park im. Jana Henryka Dąbrowskiego Grupa 7 buków zwyczajnych 377- 551 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
9. Park im. Aleksandra Fredry Jodła kalifornijska
nieistniejąca
260 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
10. Park im. Aleksandra Fredry Cypryśnik błotny - 2 egz. 262 i 183 Rozp. Woj. Kosz. Nr 7/92 z 8.09.1992
11. Zieleniec pomiędzy ul. Towarową i Spacerową Aleja grabowa - bindaż im. prof. Ryszarda Siweckiego   Uchwała RM nr XVI/211/03 z 29.12.2003
12. Podczele - oddz. 6b, 5c, 6d, 6b Nadl. Gościno Dąb szypułkowy - 4 szt

Buk zwyczajny
440, 408, 400, 410
418
Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 7 z 12.01.1996
13. Podczele - oddz. 3c Nadl. Gościno Grab pospolity - 2 szt
nieistniejące
218, 213 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 7 z 12.01.1996

B. Proponowane pomniki przyrody

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Ogródek przy ul. Tadeusza Kościuszki 25 Jodła nikko 175  
2. Zieleniec przy ul. Cypriana Kamila Norwida Głóg Lavallego - 2 egz. 100  
3. Park przy Kalmarze Kasztanowiec zwyczajny 365  
4. Park przy Kalmarze Platan klonolistny 385  
5. Park przy Kalmarze Dąb szypułkowy 365, 225, 310  
6. Park przy Kalmarze Lipa srebrzysta 305  
7. Przy ul. Solnej Kasztanowiec zwyczajny 455  
8. Las brzozowo - dębowy w NW części miasta Brzoza brodawkowata 215  
9. Las brzozowo - dębowy w NW części miasta Brzoza brodawkowata 215  
10. Zieleniec przy ul. Pomorskiej Klon polny 200  
11. Zieleniec przy ul. Pomorskiej Głogonieszpułka wielkokwiatowa 100, 120  
12. Dworzec PKP Wiąz pospolity 250  
13. Zieleniec przy ul. Kolejowej Klon zwyczajny 375  
14. Zieleniec przy ul. Kolejowej Klon zwyczajny 330  
15. Zieleniec przy ul. Kolejowej Klon zwyczajny 285  
16. Zieleniec przy ul. Kolejowej Leszczyna turecka 215  
17. Zieleniec przy ul. Kolejowej Jesion amerykański (dwupniowy) 330  
18. Zieleniec przy ul. Kolejowej Jesion wyniosły 360  
19. Zieleniec przy ul. Kolejowej Jarząb szwedzki 145  
20. Ekopark Wschodni Wierzba biała 505  
21. Ekopark Wschodni Wierzba biała 410  
22. Ekopark Wschodni Dąb szypułkowy 380  
23. Ekopark Wschodni Dąb szypułkowy 385  
24. Ekopark Wschodni Dąb szypułkowy 380  
25. Ekopark Wschodni Dąb szypułkowy 400  
26. Ekopark Wschodni Dąb szypułkowy 430  
27. Ekopark Wschodni Dąb szypułkowy 345  
28. Osiedle przy ul.Solnej Topola kanadyjska 610  
29. Osiedle przy ul.Solnej nad Kanałem Drzewnym Jesion wyniosły 365  
30. Parking przy ul. Wąskiej Klon polny 205  
31. Parking przy ul. Wąskiej Jarząb szwedzki 175  
32. Przy Hali Sportowej ul. ppor. Edmunda Łopuskiego Topola kanadyjska 480  
33. MOSiR (stadion) przy ul. ppor Józefa Śliwińskiego Topola kanadyjska 404  
34. Teren wokół starego szpitala Brzoza omszona 220 wycięta w 2010 r.
35. Teren wokół starego szpitala Jarząb szwedzki 200 przesadzony w 2010 r., obumierający
36. Teren wokół starego szpitala Wiąz szypułkowy 320  
37. Teren wokół starego szpitala Wiąz szypułkowy 295  
38. Klub Garnizonowy ul. ppor. Edmunda Łopuskiego Skrzydłoorzech kaukaski 260  
39. Przy ul. Krakusa i Wandy Aleja dwustronna z dębami kasztanolistnymi i burgundzkimi do 180  
40. ul. Aleksandra Fredry - deptak koło amfiteatru Aleja dwustronna z bukami zwyczajnymi i wschodnimi do 230  
41. Przy ul. Szpitalnej Aleja dwustronna z kasztanowcami czerwonymi do 215  


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]