Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Parki zabytkowe

Park im. Stefana Żeromskiego
Park im. Stefana Żeromskiego.
Dawniejszy Nadmorski Park Zdrojowy. Rozciąga się wzdłuż wybrzeża na przestrzeni ponad 2 km. Założony został w XIX w. Znajduje się on w ścisłej strefie uzdrowiskowej miasta.
Park im. Jedności Narodowej
Park im. Jedności Narodowej
Dawniej Park Zachodni. Położony w zachodniej części miasta, rozciąga się od ulic Krzysztofa Arciszewskiego i Wiosennej aż do morza. Stanowi fragment historycznego parku, w części zajmowanego obecnie przez wojsko.
Park im. Aleksandra Fredry
Park im. Aleksandra Fredry
Park położony jest wokół Amfiteatru. Założony został w XIX w. Charakteryzuje się on dużą różnorodnością drzew i krzewów.
Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Park im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
Niewielki park położony na dawnych umocnieniach fortecznych na przedłużeniu ul. Wodnej. W parku pozostawiono fragmenty najstarszego obiektu fortyfikacyjnego z czasów miasta - twierdzy. Zachowały się tu elementy dawnych umocnień obronnych.
Skwer im. Anatola Przybylskiego
Skwer im. Anatola Przybylskiego
Skwer ten wykształcił się po likwidacji fortyfikacji twierdzy kołobrzeskiej, jako niezabudowany kwartał. Zachował się tu znakomity zabytek w postaci Baszty Prochowej, elementu dawnych umocnień obronnych miasta.
Park Teatralny
Park Teatralny
Park przy ul. Spacerowej


Pozostałe parki i skwery

Park im. 3 Dywizji Piechoty
Park im. 3 Dywizji Piechoty WP
Park przy ul. Koszalińskiej.
Skwer 18 Marca
Skwer 18 Marca
Ograniczony ulicami Dworcową, 18 Marca, Sybiraków i Armii Krajowej kwartał zagospodarowany wg założeń historycznych XIX wiecznych.
Skwer Pionierów
Skwer Pionierów Kołobrzegu
Obsadzony zielenią kwartał pomiędzy ulicami: Sybiraków, Walki Młodych, ppor. Edmunda Łopuskiego i Armii Krajowej.
Skwer przy dworcu
Skwer przy dworcu
Skwer przy ul. Zwycięzców
Skwer przy ul. Zwycięzców


Park sanatoryjny-Podczele
Park sanatoryjny-Podczele


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]