Wstecz

Miasto Kołobrzeg

Park przy ul. Spacerowej

Mapa: Plac Zwycięstwa i park Teatralny
Mapa: park Teatralny

Obok ul. Spacerowej znajduje się bezimienny park ograniczony ulicami: Zdrojową, Adama Mickiewicza, Spacerową i Solną. Założony został ok. 1868 roku przy wybudowanym wówczas teatrze jako Park Teatralny (Teater Park). Wskazuje na to kompozycja przestrzenna parku, której elementem centralnym jest Plac przedwejściowy przy budynku teatru.

Park Teatralny było to założenie parkowe o charakterze reprezentacyjnym i układzie złożonym, łączącym rozwiązanie krajobrazowe z geometrycznym. Głównym elementem kompozycji są wspomniany plac przedwejściowy przy teatrze z okrągłym gazonem i z promieniście rozchodzącymi się alejkami, oraz aleja biegnąca ze wschodu na zachód równolegle do ul. Spacerowej (Promenade Str.).
Park Teatralny - układ historyczny
Park Teatralny - plan parku z 1906 r.


Na terenie dawnego Parku Teatralnego zlokalizowane były niegdyś budynki m.in. teatru i restauracji Pickel'a (obecnie plac z sceną letnią przy Regionalnym Centrum Kultury). Kino "Kalmar" znajdujące się w tym miejscu wybudowano po wojnie na miejscu dawniejszego budynku o nieoznaczonej funkcji co spowodowało zmianę w układzie przestrzennym parku (głównie w układzie komunikacyjnym). Z tamtych czasów w samym parku pozostała kręta ścieżka z drobnej kostki, którą można było dojść do teatru od strony północnej. Zachowały się dwie główne aleje dawnego założenia w niezmienionym przebiegu: aleja biegnąca od ul. Solnej do ul. Adama Mickiewicza i biegnąca ukośnie aleja od ul. Spacerowej do ul. Zdrojowej.
Aleja Spacerowa
Park Teatralny - aleje spacerowe


Zachował się także cenny starodrzew parkowy. Są to głównie stare nasadzenia wzdłuż ul. Spacerowej oraz luźne kępy buków i dębów w centralnej części parku (niektóre drzewa posiadają cechy drzew pomnikowych).

Rosną tu stare kasztanowce zwyczajne, dęby bezszypułkowe, lipy, klony zwyczajne i jawory, buk zwyczajny, olsze czarne oraz pojedynczy, stary okaz platana klonolistnego. Urozmaicają park iglaste daglezje zielone, żywotniki zachodnie oraz cisy pospolite.

W pobliżu budynku "Kalmara" podziwiać można oryginalne drzewa i krzewy posadzone w latach powojennych. Są to: bożodrzew gruczołkowaty, który jesienią wyróżnia się karminową barwą nasion, grupa korkowców amurskich, kasztan jadalny, iglicznia trójcierniowa (nieistniejąca), a od strony pomnika jedyna w Kołobrzegu grupa klonów wielkolistnych (usunięta przy budowie sceny plenerowej).

Pomiędzy drzewami otaczającymi budynek "Kalmara" rosną drzewiaste cyprysiki groszkowe a przy budynku nastawni kolejowej wysoki krzew lilaka węgierskiego o aromatycznym, mocnym i trwałym zapachu kwiatów.

Lapidarium żydowskie
Lapidarium żydowskie

W pobliżu zbiegu ulic Zdrojowej i Adama Mickiewicza na terenie dzisiejszego parku znajdował się dawniej cmentarz żydowski zlikwidowany w okresie międzywojennym. Dla upamiętnienia tego miejsca, z resztek płyt nagrobnych tzw. macef, zbudowano tu lapidarium żydowskie.

Nieco dalej w kierunku portu, poza granicami Parku Teatralnego znajduje się tzw. Plac koncertów porannych. Tu, równolegle do ul. Towarowej posadzona jest ozdobna aleja grabowa długości 130 m. Ten przyrodniczy obiekt, utworzony w XIX w. zgodnie z ówcześnie panującą modą, uznany jest przez współczesnych pomnikiem przyrody i nadano mu nazwę "Bindaż grabowy im. prof. Ryszarda Siweckiego". Mieszkańcy miasta próbują przywrócić mu dawną świetność uzupełniając braki w nasadzeniach i modelując kształt tworzących go drzew.

Aleja grabowa - pomnik przyrody
Bindaż grabowy im. prof. Ryszarda Siweckiego - pomnik przyrody

Po przeciwległej stronie ulicy Towarowej, na bezimiennym skwerze, który był częścią dawnego cmentarza, wśród drzew grochodrzewu z trudem rozpoznać można ciekawy obiekt przyrodniczy, pojedynczy okaz perełkowca japońskiego. Drzewo to znane jest jako "drzewo pagodowe", ponieważ sadzono je obok miejsc kultu religijnego na dalekim wschodzie i czczono jako święte. Kwitnie żółto o nietypowej u nas porze roku, bo dopiero w sierpniu.

W miejscu tym znajdowały się dawniej groby bohaterów broniących miasta podczas wojny francusko - pruskiej z roku 1870. Stanowiły one niegdyś dla miejscowych lokalne sanktuarium.

Tuż obok perełkowca rosną niewielkie drzewa derenia jadalnego, którego czerwone, jadalne owoce zawierają wielką ilość witaminy C. Roślina ta jest z natury krzewem lecz tu wyrosła na niemałe drzewo. Tuż obok rośnie okazały szakłak pospolity, który także rośnie najczęściej w postaci krzewiastej.

Obszar parku stanowi integralną część parku nadmorskiego i tworzy połączenie z terenamii zielonymi placu przy ul. Zwycięzców i skwerem przy dworcu kolejowym.

Park Teatralny wraz z ul. Spacerową i skwerem koncertów porannych znajdującym się przy bindażu grabowym wpisany został jako zabytek do ewidencji konserwatorskiej z dniem 14 grudnia 2015 r. (Nr rej. A-1484).