Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Drabik drzewkowaty - Climacium dendroies (Hedw.) Web.&Mohr.
Rodzina: drabikowate - Climaciaceae


Drabik drzewkowaty
Drabik drzewkowaty
Opis: Duży mech, tworzący luźne darnie barwy jasno- lub brunatno-zielonej. Łodyżki najczęściej dwukrotnie rozgałęzione. Łodyżki główne (1-rzędu) płożące się pod ziemią, okryte łuskowatymi listkami i brunatnymi chwytnikami. Łodyżki 2-rzędu, o wysokości 2-10 cm i drzewkowatym pokroju, w dolnej części nierozgałęzione i okryte całobrzegimi listkami, w górnej części nieregularnie rozgałęzione, w przekroju poprzecznym z małą wiązką środkową.
Listki o długości do 3 mm i szerokości do 1,8 mm, językowate, na szczycie tępe, u nasady zaokrąglone, podłużnie pofałdowane, w dolnej części płaskie, w górze na brzegach podwinięte i ostro ząbkowane. Żebro pojedyncze, kończące się przed szczytem.

Występowanie: Występuje w wilgotnych lasach z olszą czarną (głównie w olsach), na mokrych łąkach, torfowiskach przejściowych i ponadto zasiedla brzegi wód niskich, sąsiadujących z takimi terenami. Pospolity w całym kraju.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Kołobrzeski Las oddz. 2b, Mirocice
gm. Kołobrzeg: Klasztorne Bagno k/Obrotów; Ząbrowski Las oddz. 270h
gm. Ustronie M: Kopuła; mokradło 500 m na W od Sianożęt; Kołobrzeski Las oddz. 31i