Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Mokradłoszka zaostrzona - Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske
Rodzina: krzywoszyjowate - Amblystegiaceae


Mokradłoszka zaostrzona
Mokradłoszka zaostrzona
[ Mokradłoszka kończysta ]
Opis: Mech plagiotropowy, tworzący darnie barwy żółto-zielonej lub brunatnej, w stanie suchym błyszczące. Łodyżki o długości 5-15 cm, za młodu zielone, później brunatne, bez chwytników, dość regularnie pierzasto rozgałęzione, w przekroju poprzecznym okrągłe z małą wiązką środkową. Tkanka zasadnicza złożona z dużych komórek o półprzezroczystych ścianach komórkowych. Boczne gałązki do 1,2 cm długości. Liście u szczytu łodygi i gałązek są ciasno zwinięte i tworzą charakterystyczne ostre kończyki.
Listki łodyżkowe o długości do 2,5 mm i szerokości do 1,0 mm, wydłużono- jajowate, na szczycie zaokrąglone lub zaostrzone, wklęsłe, zwykle w górze na brzegach zawinięte, kapturkowate, całobrzegie. Listki gałązkowe mniejsze od łodyżkowych, zwykle bardziej wydłużone, o długości do 2,0 mm i szerokości do 1,0 mm. Żebro widlaste, krótkie lub żebra brak.

Występowanie: Rośnie na leśnych i nieleśnych torfowiskach niskich i wilgotnych łąkach, przy brzegach zbiorników wodnych oraz na wilgotnych skałach. Ze względu na charakterystyczny pokrój i budowę listków gatunek trudny do pomylenia z innymi mchami.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


Kołobrzeg: Mirocice (Osadowski 2014)
gm. Kołobrzeg: Karcino: oczko wodne na południowy-wschód od wsi (Bosiacka, Radziszewicz 2003); Ząbrowski Las oddz. 270h (tt 2016);
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 24c na torfowisku żródliskowym; mokradło 500 m na W od Sianożęt;