Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Torfowiec bagienny - Sphagnum palustre L.
Rodzina: torfowcowate - Sphagnaceae


Torfowiec bagienny
[ Torfowiec błotny ]
Opis: W stanie wilgotnym zielononiebieski, gdy suchy białawy, długości ok. 20 cm. Główki duże, średnicy 15-20 mm. Liście łodygowe językowate, prawie płaskie, długości do 2 mm i szerokości 0,5-1 mm. Liście gałązkowe okrągławe, długości 2 mm i szerokości ok. 1,5 mm, wklęsłe, na szczycie lekko zwężone i zawinięte, bez obrzeżenia. Na brzegu liścia występuje rynna resorpcyjna. Pory liczne, okrągławe.

Występowanie: Rośnie na torfowiskach przejściowych oraz w olsach.

Uwaga: Do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


gm. Kołobrzeg: Stare Miasto - Łozowiska; Ząbrowski Las oddz. 270h, 271j (Ziarnek 2014); 194m; Torfowisko Wysokie Dźwirzyno (oddz. 210, 211, 212) (Ziarnek 2014);
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 34d, 35a, 58b (Ziarnek 2014); brzezina bagienna w oddz. 62Ad (Ziarnek 2014); torfowisko na wschód od Rusowa: oddz. 332Af (Ziarnek 2014);
gm. Dygowo: Torfowisko Stramniczka