Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Wgłębka wodna - Riccia fluitans L. emend. Lorbeer
Rodzina: wgłębkowate - Ricciaceae


Wgłębka wodna
Wgłębka wodna - forma lądowa
Opis: Wątrobowiec wodny, zwykle swobodnie pływający na powierzchni wody lub tuż pod nią. Plecha wstęgowata, nieprzezroczysta, barwy od zielonej (u form pływających) do żółto- i szaro-zielonej (u form lądowych), wielokrotnie regularnie widlasto rozgałęziona, długości do 5 cm i szerokości do 2 mm. Plecha form lądowych ma często brzegi rynienkowato zawinięte do góry. Natomiast plecha form wodnych posiada zwykle stronę grzbietową równą. Chwytniki nie występują (u form pływających) lub nieliczne (u form lądowych). Górna powierzchnia siateczkowata od prześwitujących przez skórkę dużych komór powietrznych. Na spodniej stronie łuski brzuszne nieliczne, półkoliste, bezbarwne, występujące tylko przy szczycie plechy.
Często formuje zbite maty pływające na powierzchni wody, ale w mule (błocie) przyjmuje lądową formę z krótkimi kłączami przymocowując się do podłoża.

Występowanie: Zasiedla głównie wody stojące (strefę szuwarową jezior, starorzecza, torfianki, stawy) oraz miejsca okresowo zalewane przez wodę, najczęściej o odczynie kwaśnym lub bardzo kwaśnym.

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Szymon Jusik - "Klucz do oznaczania mchów i wątrobowców wodnych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych w Polsce"


gm. Kołobrzeg: Oczko śródpolne - Stary Borek, Oczko śródpolne Stramnica, Oczka śródpolne - Niekanin
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 4p - forma wodna i lądowa
gm. Gościno: Parowa