Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Gnilik - Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: gnilikowate - Histeridae

Gnilik
Morfologia: Długość 3,5-4,5 mm. Czułki czerwonobrunatne. Przedplecze gładkie, czarne i lśniące, rzadko dość silnie punktowane. Ciało owalne, pękate. Na czarnych pokrywach dwie wiśniowe trójkątne plamy o zmiennym kształcie i wielkości; na każdej z pokryw 4 pełne bruzdki grzbietowe.

Biologia: Czas lotu: od wiosny do jesieni. Drapieżny; chętnie poluje na larwy owadów saprofagicznych i koprofagicznych.

Występowanie: Lasy, parki, ogrody, tereny ruderalne; często znajdowany w nawozie i butwiejącej roślinności. W Polsce spotykany sporadycznie i dość rzadko w prawie całym kraju.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 12.


gm. Kołobrzeg: Stawy Niekanin - Obroty - w trawie