Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Gnilik - Hister helluo (Truqui, 1852)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: gnilikowate - Histeridae

Gnilik
Morfologia: Długość 4,5-6,0 mm. Czułki rdzawobrunatne, buławka smolistobrunatna. Podstawa przedplecza bez bruzdki przytarczkowej. Punktowanie przedplecza grube. Pokrywy z wyraźnym, poprzecznym wgnieceniem u podstawy i słabym na wierzchołku.

Biologia: Czas lotu: czerwiec. Drapieżny; postacie dorosłe spotykane na liściach olszy, gdzie wyżera larwy hurmaka olchowca, rzadziej znajdowany pod kamieniami, w zmurszałych pniach, hubach i mrowiskach.

Występowanie: W Polsce rzadko i sporadycznie spotykany przeważnie na terenach nizinnych i pagórkowatych.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 12.


gm. Kołobrzeg: Zieleniewo: zarośla olszowe na brzegu Parsęty