Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kornik drukarz - Ips typographus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Kornik drukarz
Kornik drukarz
Morfologia: Chrząszcz długości 4-5 mm. Dorosłe chrząszcze barwy ciemnobrązowej, walcowate i krępe, lśniące, pokryte rdzawym owłosieniem. Młode, jeszcze nie wybarwione po przepoczwarczeniu osobniki są koloru żółtawego. Samce i samice mają po cztery kolce na spadach pokryw, z których trzeci jest największy i buławkowaty. Powierzchnia spadów jest matowa i drobnopunktowana.

Biologia: W Polsce podstawową rośliną żywicielską jest świerk pospolity, ale w drzewostanach świerkowych z udziałem innych gatunków iglastych zasiedlać może też sosnę, jodłę, limbę i modrzew. Zasiedla drzewa osłabione na skutek różnych czynników zewnętrznych, np. zanieczyszczeń powietrza, suszy czy nieodpowiednich melioracji, oraz drzewa starsze, rozpoczynające naturalny proces zamierania. Drzewa zdrowe atakowane są sporadycznie, jedynie podczas szczególnie silnych gradacji, zwłaszcza w sztucznych monokulturach świerka. Gatunek zasiedla ponadto ścięty surowiec niekorowany, wiatrołomy, śniegołomy i wywroty.

Występowanie: W Polsce występuje w górach i na niżu.

Literatura:
- Klucze do oznaczania owadów Polski, część XIX, zeszyt 99


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las